...

Diepe inzichten dragen bij aan versterking marktpositie

Behoefte

HappyPancake is een Zweeds datingplatform dat sinds een jaar actief is in Nederland. HappyPancake wilde weten hoe Nederlanders tegen het platform aan kijken. Wat is hun gebruikservaring (UX) van de app en website van HappyPancake? Wat vinden zij überhaupt belangrijk bij de keuze voor een dating platform, en hoe past HappyPancake hierin? Tot slot wilde HappyPancake ook weten hoe zij ervoor kan zorgen dat men zich aanmeldt en vervolgens ook actief blijft op het platform.

Aanpak

Dit brede vraagstuk vraagt om een brede aanpak en daarom stelden wij een multidisciplinaire onderzoeksopzet voor. We gingen stap voor stap te werk en maakten daarbij gebruik van een combinatie van onderzoeksoplossingen.

  1. Verkennende gesprekken. We begonnen met 5 verkennende gesprekken met (ex-)gebruikers van HappyPancake. Met hen hebben we de markt in kaart gebracht en konden we leren over de behoeften van gebruikers. De interviews gaven ons inzichten in de ervaringen met HappyPancake en online dating in het algemeen. 
  2. Online vragenlijst. Met behulp van onze eigen Crowdtech survey tool hebben we vervolgens een survey uitgezet onder zowel (ex-)gebruikers van HappyPancake als een landelijk representatieve steekproef. Dit kwantitatief onderzoek resulteerde in cijfermatig onderbouwde inzichten over (o.a.) de bekendheid en het imago van het platform. Ook kregen we meer generieke inzichten in de markt van dating-apps.
  3. Kwalitatieve User Experience (UX) sessies. Tot slot hebben we in ons eigen UX-Lab met 12 gebruikers, potentiële gebruikers en voormalige gebruikers van HappyPancake gesproken. Deze gesprekken gaven ons inzichten in de spontane behoeften ten aanzien van online dating platforms en de gevoelens van gebruikers. Daarnaast legden we respondenten de website en/of app voor, waarbij respondenten hun mening konden geven over het gebruik van het platform. Met onze eye-tracking technologie konden onze gespecialiseerde UX-consultants én enkele vertegenwoordigers van HappyPancake nauwlettend volgen waar respondenten naar keken.


Inzichten

Door onze aanpak hebben we HappyPancake voorzien van rijke inzichten. Variërend van inzichten in de bekendheid, het imago en positionering van HappyPancake tot een doelgroepanalyse en het in kaart brengen van de wensen en behoeften vanuit de markt. In een helder en geïntegreerd rapport hebben we HappyPancake bovendien ook concrete verbeterpunten ten aanzien van de website en app gegeven. De resultaten van de verschillende onderzoeksmethodes versterkten elkaar en zorgden voor meer duiding.

Deel dit via socials:
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
6 tips voor een actief klantpanel

In deze whitepaper geven wij zes tips over hoe je een klantpanel optimaal inzet en benut voor je organisatie. Download het nu!