...

Grote opkomst verwacht verkiezingen

In een tijd waarin jongeren steeds politiek bewuster worden, speelt de stem van Gen Z een cruciale rol in aankomende verkiezingen. Uit een recent onderzoek van blijkt dat maar liefst 89% van de jongeren uit het Gen Z Panel van MWM2 zich verdiept in de standpunten van politieke partijen voor de verkiezingen op 22 november. De opkomst wordt dit jaar naar verwachting bijzonder hoog, maar waarom? Wat zijn de thema’s die jongeren uit ons panel zo massaal naar de stembussen drijven?

Kernthema’s voor Gen-Z
De focus van jongeren in ons panel ligt voornamelijk op de woningmarkt en de kosten voor levensonderhoud. Ongeveer de helft van de respondenten ziet de woningmarkt als een belangrijk verkiezingsthema, waarbij zorgen over de beperkte mogelijkheden voor starters om een huis te kopen duidelijk naar voren komen.

Zoals iemand benadrukt: “Woningcrisis is voor mij een belangrijk thema omdat het écht niet kan dat men geen huis kan vinden. Het is een basisbehoefte.”

Daarnaast zijn de kosten voor levensonderhoud en inflatie ook prominente zorgen. Een aanzienlijk deel van Gen Z voelt de financiële druk, waarbij 91% zich in enige mate zorgen maakt over geld.

“Ik vind levensonderhoudskosten een belangrijk thema, want ik heb het zelf financieel zwaar.”

Verdeelde meningen over kernenergie
Interessant is de verdeeldheid onder jongeren in ons panel over kernenergie. Zo staat 34% van Gen Z positief tegenover kernenergie, terwijl 15% een negatieve houding heeft.

Deze verdeeldheid wordt nog interessanter als we naar de geslachtsverdeling kijken. Mannen (66%) blijken aanzienlijk positiever tegenover kernenergie te staan dan vrouwen (21%). Bovendien blijkt uit het onderzoek dat een aanzienlijk deel van de respondenten, ongeveer een derde, nog onbeslist is of neutraal staat tegenover het gebruik van kernenergie. Dit suggereert dat er nog veel ruimte is voor voorlichting en debat, waarbij het van belang is om deze jongeren van volledige en gebalanceerde informatie te voorzien.

Informatiebronnen voor verkiezingen
In de aanloop naar de verkiezingen op 22 november 2023 speelt online nieuws een cruciale rol voor jongeren uit het Gen Z Panel. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat de kieswijzer en sociale media platformen zoals Twitter, Instagram en TikTok door een ruime meerderheid van deze generatie worden gebruikt als belangrijke bronnen voor verkiezingsinformatie.

Opmerkelijk is dat maar liefst 85% van de jongeren aangeeft te gaan stemmen op de verkiezingsdag. Dit duidt op een sterke politieke betrokkenheid binnen deze leeftijdsgroep. Slechts een kleine 7% heeft besloten niet te stemmen, terwijl 8% nog in het beslissingsproces zit.

Deel dit via socials:
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
6 tips voor een actief klantenpanel

In deze whitepaper geven wij zes tips over hoe je een klantpanel optimaal inzet en benut voor je organisatie. Download het nu!