...

Nieuwe beleidsinzichten lerarencommunity

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt elke dag aan beleid voor de onderwijssector. Maar hoe ervaren onderwijsprofessionals dit beleid in de dagelijkse praktijk? In dit interview vertelt Esmée Schregardus van het ministerie van OCW meer over de OCW Onderwijscommunity, een community die MWM2 al sinds 2017 beheert.

1.       Jullie community bestaat vijf jaar, gefeliciteerd! Waarom hebben jullie vijf jaar geleden een community gelanceerd?

We zijn in 2017 begonnen met de Leraren Community OCW omdat we graag wilden dat leraren direct een stem kregen bij het ministerie van OCW. Contact met scholen verloopt vaak via schoolbesturen, terwijl het juist ook interessant is om te horen hoe leraren het beleid van OCW in de klas ervaren.

We wilden op een laagdrempelige, online manier in gesprek met deze leraren zodat zij hun meningen, ervaringen en ideeën met ons konden delen en wij hiervan konden leren. De inzichten worden ook daadwerkelijk meegenomen in het beleidstraject. Zo is bijvoorbeeld het proces om een lerarenbeurs aan te vragen veranderd omdat uit de community bleek dat het onduidelijk was aan welke voorwaarden iemand moest voldoen en de aanmelddatum niet handig was.

2.       Zijn de verwachtingen waarmee jullie vijf jaar geleden een community begonnen, uitgekomen?

Zeker! Ieder schooljaar beginnen we met een nieuwe groep deelnemers om zo iedereen een kans te geven. En na vijf jaar is er nog steeds meer dan genoeg animo. Vorig jaar zijn we zelfs uitgebreid naar een OCW Onderwijscommunity met daarin ook plek voor ouders, studenten en scholieren. Dit jaar hebben we daar nog onderwijsondersteunend personeel aan toegevoegd.

Het is leuk om te zien hoe de community steeds meer een plek krijgt binnen het ministerie van OCW. Inmiddels komen zelfs vraagstukken van minister Wiersma bij de community terecht. Zo proberen we beleid en praktijk steeds dichter bij elkaar te brengen, iets waar we binnen OCW veel waarde aan hechten.

3.       Kun je wat meer vertellen over jullie community en welke voordelen de community jullie biedt?

Onze community is een online platform waarop onderwijsprofessionals, ouders, scholieren en studenten worden gevraagd om mee te denken over actuele onderwijsthema’s. Denk hierbij aan beleidsplannen, maar ook aan communicatiemiddelen zoals websites of campagnes.

Het voordeel van de community ten opzichte van andere onderzoeksmiddelen is dat er sprake is van een betrokken groep die een heel jaar meedenkt. Zo kun je echt iets opbouwen met elkaar; ander onderzoek is vaak wat meer ad hoc.

4.       Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt in vijf jaar community?

We hebben talloze mooie onderwerpen besproken, dus dat is lastig kiezen! Maar als ik iets mag uitlichten, zijn het wel de persoonlijke ontmoetingen tussen OCW medewerkers en de communityleden in De Hoftoren, het kantoorgebouw van OCW.

We nodigen de deelnemers eens per jaar uit om naar het ministerie te komen. Heel leuk om dan de mensen achter de online reacties te zien, en nog leuker om te zien hoe communityleden elkaar herkennen en ook ervaringen en zelfs vacatures uitwisselen.

5.       Wat willen jullie over vijf jaar bereikt hebben met de community?

In de afgelopen vijf jaar zijn we al flink uitgebreid, maar ik denk dat er wellicht nog meer groei in zit. Wie weet richting cultuur, wetenschap, media of emancipatie, de andere beleidsterreinen van het ministerie, om zo nog meer in direct contact te raken met ons werkveld. 

Deel dit via socials:
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
6 tips voor een actief klantpanel

In deze whitepaper geven wij zes tips over hoe je een klantpanel optimaal inzet en benut voor je organisatie. Download het nu!