...

Pensioen & duurzaamheid: een moeilijke, maar belangrijke uitdaging

In de eerste blog ging senior research consultant Sharon Veltman dieper in op hoe pensioenfondsen jongeren meer geactiveerd krijgen. In de tweede blog stond het belang van vertrouwen centraal. In deze derde blog gaat het over duurzaamheid binnen pensioenfondsen. 

Pensioen & duurzaam: 60% van de deelnemers is niet tevreden over de informatie rondom duurzaamheid

Duurzaamheid en een maatschappelijk verantwoorde aanpak. Het is een thema dat niet meer weg te denken is uit onze maatschappij. Het leeft meer dan ooit. Grote groepen, met name jongeren, maken zich veel zorgen over de toekomst van de aarde en komen in actie.

Organisaties blijven niet achter en gaan mee in deze stroming. Zo ook veel pensioenfondsen. Waar mogelijk passen zij hun beleggingsbeleid aan. Los van het financiële aspect, speelt in hun beleggingskeuzes steeds vaker ook de impact op mens, milieu en maatschappij een belangrijke rol. Ze beleggen bijvoorbeeld minder of niet in bedrijven die betrokken zijn bij productie die schadelijk is voor mens en dier (denk aan wapens, tabak en aardolie). Of gaan hiermee in gesprek. In landen waar misstanden plaatsvinden, wordt niet in staatsobligaties belegd.

Daarnaast richten steeds meer pensioenfondsen bij hun beleid, thema’s, doelen en/of kernwaarden ook een of meerdere pijlen op verduurzaming. Ze kaderen hiermee de positieve bijdrage die zij aan de mens en milieu willen en kunnen leveren. Ze willen niet alleen uitsluiten, maar ook actief bijdragen aan een betere toekomst voor de deelnemers en hun kinderen en kleinkinderen. De ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties zijn hiervoor vaak een inspiratiebron.

Pensioenfondsen willen verduurzamen, maar deelnemers zijn verdeeld

In onze onderzoeken zien we bij deelnemers in beginsel een groot draagvlak voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Men is positief over de (intentie tot een) duurzame inzet van hun pensioenfonds. Maar men vreest ook voor het financiële resultaat. Bij een grote groep deelnemers leeft (onterecht) het idee dat maatschappelijk verantwoorde beleggingen per definitie een lager financieel resultaat zullen opleveren. Daardoor vrezen ze voor een lager pensioen in de toekomst. Dit maakt ze terughoudend.

Informeren en overtuigen van deelnemers

De uitdaging voor pensioenfondsen is groot. Naast dat ze het beleggingsbeleid op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijke manier moeten inrichten, moeten ze ook de deelnemers hierover goed informeren en in veel gevallen overtuigen. Niet overtuigen van het belang, maar wel van het positieve (of op zijn minst niet negatieve) financiële resultaat. De kennis is beperkt, de materie ingewikkeld en de misvattingen zijn hardnekkig.

Steeds meer pensioenfondsen raadplegen deelnemers voor duurzame beleidskeuzes

Steeds meer pensioenfondsen raadplegen door middel van een onderzoek hun achterban over dit onderwerp. Het leert ze hoe hun deelnemers überhaupt tegen het thema aankijken. Welke rol men van het pensioenfonds verwacht en/of wenst. Welke thema’s en zaken qua uitsluiting voor hen het meest belangrijk zijn. Hoe men hierover geïnformeerd wil worden. Etc. Naast keuzes voor het beleid, helpt het vooral om de informatie zo goed en zo impactvol mogelijk in te richten. Waarmee trek je wel of niet de gewenste aandacht en bij welke doelgroep?

In de Benchmark Monitor Pensioenfondsen stippen we dit thema ook aan met een drietal stellingen. Pensioenfondsen krijgen inzicht in:

  1. De bekendheid met het verantwoorde beleggingsbeleid onder de deelnemers.
  2. Of deelnemers het belangrijk vinden dat het pensioenfonds dit doet.
  3. Of deelnemers vinden dat ze hierover goed geïnformeerd worden.

Uitkomsten Benchmark Monitor Pensioenfondsen

De uitkomsten van de laatste BMP bevestigen de eerder benoemde uitdaging van pensioenfondsen in een notendop: meer dan helft van de deelnemers weet niet dat hun pensioenfonds hun geld op een maatschappelijk verantwoorde manier belegt. Dit terwijl driekwart wel vindt dat hun pensioenfonds met de beleggingen ook rekening moet houden met mens, milieu en maatschappij. Drie op de vijf deelnemers is dan ook niet tevreden over de informatie van hun pensioenfonds over het verantwoord beleggingsbeleid.  

 

Laagdrempelig belangrijke inzichten voor jouw pensioenfonds

In februari 2023 starten we weer met de Benchmark Monitor Pensioenfondsen. We bieden pensioenfondsen hiermee de mogelijkheid om laagdrempelig een vinger aan de pols te houden bij hun deelnemers. We geven de fondsen, naast inzicht in het thema duurzaamheid, onder andere ook inzicht in de tevredenheid, het algemene beeld, het vertrouwen en het pensioenbewustzijn van de deelnemers.

De benchmark cijfers en gezamenlijke klankbordsessie geven inzicht in hoe het eigen fonds zich op het gebied van deze zaken verhoudt tot andere pensioenfondsen.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de Benchmark Monitor Pensioenfondsen? Download dan hier onze folder of neem contact op met Sharon Veltman. 

Deel dit via socials:
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
6 tips voor een actief klantpanel

In deze whitepaper geven wij zes tips over hoe je een klantpanel optimaal inzet en benut voor je organisatie. Download het nu!