...

Wanneer zet je een panel in en wanneer een community?

Een insight community gebruik je voor kwalitatieve vraagstukken, een klantpanel voornamelijk voor kwantitatieve vraagstukken. Alhoewel correct, is dit antwoord inmiddels wat achterhaald. Uiteindelijk is niet het instrument, maar de vraag leidend voor de onderzoeksmethode die je inzet. Een goed instrument voorziet hierin. Bij MWM2 maken wij daarom dit onderscheid niet. Binnen een klantpanel zet je bij ons net zo makkelijk een insight community op waaronder je kwalitatieve vraagstukken uitzet. Een klantpanel kan dus ook een insight community zijn.

Community als ideeëngenerator

Dit statement is andersom overigens niet gelijk waar; een insight community is niet automatisch ook een klantpanel. Dit heeft te maken met het aantal leden. Over het algemeen bestaat een insight community uit een relatief kleine groep van 150 tot 300 leden, terwijl een klantpanel meestal uit een veel grotere groep bestaat van 1.000 of meer leden. De oorzaak hiervan is methodologisch van aard. Een klantpanel gebruik je om beslissingen cijfermatig te onderbouwen. Een insight community gebruik je om de ‘waarom-vraag’ te stellen en ideeën op te doen. Met andere woorden: een insight community is niet automatisch ook een klantpanel, maar kan wel worden uitgebreid tot een klantpanel (door meer klanten te werven).

Deel dit via socials:
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
6 tips voor een actief klantpanel

In deze whitepaper geven wij zes tips over hoe je een klantpanel optimaal inzet en benut voor je organisatie. Download het nu!