...

Diepgaande inzichten in de ervaringen uit de onderwijspraktijk

Behoefte

Veel van het beleid dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) maakt, heeft impact op de dagelijkse praktijk in de klas. Daarom vindt OCW het belangrijk om direct met leraren en schoolleiders in gesprek te gaan over (nieuw) beleid en hen te betrekken bij besluitvorming.

Aanpak

Sinds februari 2017 runt MWM2 samen met het Ministerie van OCW de OCW Onderwijscommunity. In deze onderzoekscommunity denken circa 250 leraren en schoolleiders uit het hele land mee over belangrijke thema’s die spelen op onderwijsgebied. Sinds 2021 zijn ook ouders en studenten toegevoegd om een completer beeld te krijgen van wat er speelt bij alle betrokkenen bij het onderwijs.

Thema’s als passend onderwijs, de vrijwillige ouderbijdrage, de aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs komen aan bod. MWM2 faciliteert deze continue dialoog tussen het beleids- en werkveld.

Inzichten

OCW krijgt met de OCW Onderwijscommunity diepgaand inzicht in de manier waarop leraren, schoolleiders, ouders en studenten onderwijszaken beleven. De opbrengst uit de discussies neemt OCW mee in voorstellen en adviezen. Soms worden inzichten zelfs tot in de Tweede Kamer gedeeld. Met de OCW Onderwijscommunity laat OCW zien dat zij echt naar betrokkenen luistert en signalen uit de praktijk serieus neemt.

Deel dit via socials:
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
6 tips voor een actief klantpanel

In deze whitepaper geven wij zes tips over hoe je een klantpanel optimaal inzet en benut voor je organisatie. Download het nu!